Spájky a ich delenie

Na čo slúžia spájky pri spájkovaní?

október 5, 2018 Admin 0

Spájkovanie môžeme charakterizovať ako činnosť, pri ktorej dochádza k spojeniu dvoch kovových materiálov prostredníctvom iného kovu, tzv. spájky. Pri tomto procese dochádza k taveniu spájky, ktorej teplota je nižšia ako teplota materiálov, ktoré chceme pomocou spájkovania spojiť. Spoj teda vznikne roztavením prídavného materiálu. Spájkovanie sa využíva v mnohých odvetviach, akými