Na čo slúžia spájky pri spájkovaní?

Spájky a ich delenie
Základné druhy spájok

Spájkovanie môžeme charakterizovať ako činnosť, pri ktorej dochádza k spojeniu dvoch kovových materiálov prostredníctvom iného kovu, tzv. spájky. Pri tomto procese dochádza k taveniu spájky, ktorej teplota je nižšia ako teplota materiálov, ktoré chceme pomocou spájkovania spojiť. Spoj teda vznikne roztavením prídavného materiálu. Spájkovanie sa využíva v mnohých odvetviach, akými sú strojárstvo, elektrotechnika a podobne. Poďme sa spolu pozrieť na to, aké druhy spájkovania poznáme.

Základné druhy spájok

 

Spájky a teplota zvárania
Základné vlastnosti spájok

Spájkovanie a spájky môžeme rozdeliť na dva základné druhy podľa teploty, v ktorej pri spájkovaní pracujeme. Na základe tohto kritériá môžeme spájky rozdeliť na mäkké, tvrdé a vysokoteplotné. Mäkké spájkovanie je spravidla do 450 stupňov celzia. Tvrdé spájkovanie sa nachádza v rozhraní medzi 450 až 950 stupňov. Pri vysokoteplotnom spájkovaní dochádza k taveniu až pri viac ako 950 stupňoch celzia. Ako sme už spomínali vyššie, spájka je prídavný materiál, pomocou ktorého dochádza k spojeniu dvoch kovových či nekovových materiálov. K mäkkým spájkam môžeme zaradiť materiály s nižšou teplotou pri spájkovaní, pevnosť spojov je v tomto prípade menej pevná. Patria sem napríklad cínové, olovnaté, zinkové a iné spájky vyrobené z nízkotaviteľných kovov. Tvrdé spájkovanie sa využíva najmä tam, kde je potrebný pevný spoj, ktorý je vystavovaný väčšej záťaži. Spájkovanie prebieha pri vyššej zahrievacej teplote. Sem môžeme zaradiť hliníkové, horčíkové zliatiny, strieborné, medené spájky a podobne. Každá spájka musí spĺňať určité vlastnosti. Aké to sú?

Vlastnosti spájok a na čo dať pozor pri samotnom spájkovaní


V prvom rade musia byť spájky schopné vytvoriť pevné a kvalitné spoje. Platí, že nemusia byť vyrobené z rovnakého materiálu ako materiál, ktorý chcete spojiť v jeden. Spájka by mala mať nižšiu teplotu ako vybraný materiál. Ak sa chystáte spájkovať, je potrebné mať určitú zručnosť a samozrejme skúsenosť. Nezabúdajte, že je to práca v horľavom prostredí, a preto je nutné dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. Je dôležité dbať na prípravu a tiež dávať pozor pri samotnej činnosti.

Chcete sa dozvedieť viac o spájkach a procese spájkovania? Neviete si poradiť s výberom a potrebujete pomoc? Neváhajte a kliknite na internetovú stránku www.interweld.sk. Zistite všetko potrebné a vyberte si zo širokého sortimentu zváračských a spájkovacích potrieb.