Hlavní jistič, kde by měl být umístěn?

Jistič a jeho umístění
Možnosti umístění jističe

Každý z nás žije v prostorách, kde je elektřina. Ano, elektřina je velký pomocník, bez kterého by se nám žilo asi jen velmi těžko, ale zároveň je také dost nebezpečná, v případě špatné instalace. Elektřinu umíte jednoduše ovládat, tedy vypínat a zapínat přes hlavní jistič, který by měl být dobře a snadno dostupný.

Kam umístit jistič, tak aby byl dostupný, ale také v bezpečí?

Jistič a jeho zapojení odborníkem
Údržba jističe

Víte, co to vlastně jistič je? Velmi jednoduše řečeno, jistič je součástí rozvodové skříně, ve které se nacházejí malé jističe, které slouží k ovládání obvodou elektřiny, ale pak je hlavní jistič, kterým ovládáte celou elektřinu v domě. Pod pojmem ovládáte máme na mysli, že jde o zapínání a vypínání elektřiny, ale ne běžné, ale takové, kde zcela vypnete přívod elektřiny. Pokud bydlíte v podnájmu, a nevíte kde se nachází hlavní jistič od vašeho bytu, určitě se informujte o této skutečnosti. Znát místo hlavního jističe je velmi důležité, a to zejména z důvodu, že stane-li se nějaká porucha na elektrice, je to jediné řešení jak co nejrychleji vypnout přívod elektřiny do vašeho bytu či domu. Právě z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste měli hlavní jistič na dobře dostupném místě, a dá se říci, že i po ruce, abyste v případě jakékoliv situace uměli ihned zareagovat. Hlavní jistič se nachází v rozvodné skříni, která by měla být jistě na dobře dostupném místě, tak aby se k ní dostal každý člen rodiny, ale zároveň i na bezpečném místě, aby byly dodrženy všechny zásady bezpečnosti. Rozvodné skříně se dávají někdy i do vnějších prostor, tak, aby v případě potřeby mohly zasáhnout i okolní osoby, například při požáru a podobně.

Jističe musí být kvalitní, není-li kvalitní jistič, není jeho používání bezpečné

Všechno, co používáme by mělo být kvalitní. Pravidla na ekonomických trzích jsou volnější, a tak se jednoduše stává, že na trh pronikne i nekvalitní komponent, spotřebič nebo cokoliv. Jistič by měl být také kvalitní, neboť pouze kvalitní jistič můžeme považovat za spolehlivý a bezpečný. V případě, že se chcete o jističích dozvědět více, případně byste měli zájem o koupi kvalitního jističe, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti https://www.legrand.cz/