Cesta za vysnenou prácou, marketingom

Každý mladý človek sníva o tom, že keď raz dospeje, náplňou jeho práce bude taká činnosť, ktorá ho bude baviť a napĺňať. Všetci sme si prešli tým, že sme od mala snívali o tom, že sa jedného dňa staneme kozmonautom, tanečníčkou, herečkou či hasičom. Niektorí na svojich ambíciach pracovali už od detstva a stali sa tým, čím si v mladosti vysnívali. Viacerí však objavili to, čo ich napĺňa až počas svojho života. Jedným takým je aj Juraj Kadlec. Aj on v detstve sníval o tom, že bude vykonávať profesiu, o akej sníva nejedno dieťa. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt marketingPočas svojho života sa stretol s viacerými činnosťami – najskôr pôsobil ako tenisový tréner, neskôr si založil vlastnú tenisovú školu, skončil však pri marketingu. K marketingu sa dostal úplnou náhodou. Aby sa jeho tenisová škola uživila, musel jej vytvoriť kvalitný marketing, ktorý mal prilákať čo najviac zákazníkov. Aj keď mal k dispozícii len obmedzený rozpočet, nič nenechal na náhodu a túto záležitosť zobral pevne do svojích rúk. Aj s malým rozpočtom sa mu podarilo vytvoriť to, o čom sníva nejeden marketér – o jeho plánovanej letnej tenisovej škole sa dozvedel veľký počet záujemcov, ktorí jeho službu využili. V tomto momente si uvedomil, aký je kvalitný marketing dôležitý na prilákanie zákazníkov. V súčasnosti už v marketingovom svete pôsobí niekoľko rokov a marketing je preňho nielen vášňou, ale aj zdrojom príjmov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt marketingAj keď sa na začiatku venoval komplexnému marketingu, po čase si uvedomil jednu zásadnú vec – internet a rozvoj informačno-komunikačných technológii je neustále na vzostupe a sú to oblasti, ktoré majú podstatný vplyv aj na oblasť marketingu. Z toho dôvodu sa rozhodol, že bude spoločnostiam pomáhať generovať väčšie zisky pomocou digitálneho marketingu. O pomoc ho nežiadajú len malé lokálne spoločnosti, ale jeho služby využili aj väčšie, medzinárodné firmy. Pri svojej činnosti navrhuje komplexné digitálne marketingové stratégie. O tom, že je vo svojej brandži úspešný hovorí aj fakt, že o digitálnom marketingu hovoril už niekoľkokrát na konferenciách, ktoré bývajú každoročne usporadúvané za cieľom pomoci tým, ktorí sa danou oblasťou zaoberajú (v hlavnej úlohe na takejto konferencii vystupuje človek, ktorý v danej oblasti vyniká a disponuje širokým záberom skúseností, o ktoré sa podelí aj so zúčastnenými). Pri svojej činnosti nadobudol viaceré praktické znalosti, oblasť digitálneho marketingu je však rozmanitá a neustále v nej prebiehajú zmeny, ktoré podrobne sleduje a snaží sa s ich implementáciou dosiahnúť určitú konkurenčnú výhodu, ktorá spoločnosti napomôže k získaniu väčšieho počtu zákazníkov, potlačení konkurencie do úzadia čo má neskôr za následok to, že zisky plynú tejto spoločnosti, a nie konkurentom.  Juraj Kadlec našiel svoje poslanie v pomoci ostatným firmám v oblasti aplikácie digitálneho marketingu.