Dotácia na tepelné čerpadlo

Keď sa porozhliadneme okolo seba, popri tradičných vykurovacích zariadeniach nájdeme už veľa tých pokrokovejších, ktoré berú ohľad na životné prostredie. Niektorí majú v domácnosti nainštalované tepelné čerpadlá, iní sa zase pýšia kondenzačnými plynovými kotlami. Vykurovať domácnosť sa dá aj z dostupných prírodných zdrojov. Rovnako to platí aj v prípade získavania teplej úžitkovej vody. Existuje jedno zariadenie, ktoré dokáže vykonávať obe spomenuté činnosti súčasne – tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo predstavuje zariadenie, ktoré pri výrobe tepla získava energiu z okolitých zdrojov. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tepelne cerpadloNajčastejšie sa jedná o vzduch, vodu alebo pôdu. Ako teda tepelné čerpadlo funguje v praxi? Tepelné čerpadlo predstavuje uzatvorený okruh. Na jednej strane odoberá teplo z jeho bezprostredného okolia (vzduch, voda, pôda), ktoré následne odovzdáva do vykurovacieho systému alebo na ohrev teplej úžitkovej vody. V celom tomto okruhu prúdi chladivo, ktoré je vybraté tak, aby za daných teplôt dokázalo vystupovať aj v kvapalnom aj v plynnom skupenstve. Vďaka kompresoru dochádza ku stláčaniu tohto chladiva na vyšší tlak. Expanzný ventil vypúšťa chladivo zo strany, v ktorej je vyšší tlak do tej strany, kde je hodnota tlaku nízka. Existujú viaceré druhy tepelných čerpadiel, ktoré sa navzájom odlišujú vďaka zdroju, na základe ktorého fungujú.

          tepelné čerpadlo vzduch-voda: pri tomto tepelnom čerpadle predstavuje primárny zdroj vonkajší okolitý vzduch. Znamená to teda, že teplo je odoberané z vonkajšieho vzduchu a následne je ukladané do vykurovacej jednotky.

         tepelné čerpadlo zem-voda: pri tomto type tepelného čerpadla je zdrojom zemské teplo. V hĺbke približne 40 cm už zem nezamŕza a až do hĺbky 50 metrov sa po celý rok udržuje konštantná teplota.

          tepelné čerpadlo voda-voda: tento systém odoberá teplo zo studničnej alebo povrchovej vody. U nás prevláda čerpanie tepla zo studničnej vody.

Tepelné čerpadlá sa stávajú veľmi populárnymi medzi mladými ľuďmi vďaka ich funkciám. Sú tou správnou voľbou vtedy, ak domácnosť nedisponuje plynovou prípojkou. Jeho veľkou výhodou je aj to, že jeho obsluha je veľmi pohodlná. Domácnosť nemusí disponovať dodatočnými priestormi na skladovanie dreva alebo uhlia, ako je v prípade vykurovania pomocou kotlov. Tepelné čerpadlo však v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami predstavuje finančne nákladnejšiu záležitosť. Dobrou správou však je, že existuje dotácia na tepelné čerpadlo poskytovaná vládou. Dotácia na tepelné čerpadlo je určená pre všetkých, ktorí plánujú do svojej domácnosti nainštalovať tepelné čerpadlo. Spomínaná dotácia na tepelné čerpadlo umožňuje tomu, kto ju získa, využiť určitú zľavu na obstaranie a vybudovanie tepelného čerpadla v domácnosti. Nebude teda platiť plnú sumu, ale jej určitá časť bude zaplatená zo strany vlády.