Ekologické vykurovanie nemusí byť žiadna veda!

Kotly na drevo a ich cena
Vykúrenie domu s kotlom na drevo

V súčasnosti sme sa ocitli v dobe, v ktorej je ochrana životného prostredia a zmena energetickej politiky témou číslo jedna. Niet sa čomu čudovať – snaha o ochranu nášho okolia je skutočne namieste. Ochrana životného prostredia sa dostáva do popredia aj v prípade vykurovania domácností. Čoraz viac domácností sa zaoberá tým, akým spôsobom bude vykurovať svoju domácnosť s dôrazom na ekologickosť. Kotly na drevo predstavujú spôsob, pomocou ktorého sa vám podarí vašu domácnosť vykúriť tak rýchlo, ako aj pomerne ekologickým spôsobom.

Kotly na drevo sa neustále posúvajú vpred

Kotly na drevo z lesa
Modernizácia kotlov na drevo

Drevo sa nachádza všade okolo nás. Dobrou správou je, že patrí medzi obnoviteľné zdroje energií, znamená to teda, že sa v našich končinách dokáže reprodukovať prakticky samé. Používa sa tiež aj v prípade spaľovania biomasy. O tom, že je drevo pre našu spoločnosť prínosom asi netreba hovoriť. V našom bezprostrednom okolí sa drevo nachádza už viac než 400 000 rokov. Výhodou vykurovania pomocou dreva je to, že využívame na túto činnosť lokálne zdroje. Najčastejšie sa s ním stretávame v podobe kusového dreva. Znamená to, že drevo je v tvare nakálaného kusu a môže pochádzať tak z mäkkých, ako aj z tvrdých drevín. Drevo tiež predstavuje pomerne lacnú variantu. Vývoj kotlov na drevo sa stále posúva vopred a o tom, že sa tieto zariadenia stávajú také, aby boli šetrné voči nášmu životnému prostrediu asi netreba hovoriť. Na trhu v súčasnosti nájdeme tri základné druhy kotlov, ktoré na vykurovanie používajú ako surovinu drevo. Prvou variantou je kotol na kusové drevo, ďalšou kotol na drevné pelety a do poslednej kategórie sa zaraďuje kotol na drevnú štiepku. Každá zo spomenutých variant má svoje výhody, avšak súčasne aj nevýhody. V kotloch je však možné využívať kusové drevo, drevnú štiepku alebo brikety a v neposlednom rade aj pelety.

Náklady sú dôležitou oblasťou pri vykurovaní s drevom

Každého budúceho majiteľa zaujíma aj finančná stránka takéhoto zariadenia. Investičné náklady sú relatívne nízke, avšak závisia aj od toho, akým druhom dreva sa domácnosť rozhodne vykurovať. Prevádzkové náklady na drevo sú tiež v porovnaní s ostatnými druhmi vykurovacích energií relatívne nízke. Drevo sa tiež dá aj pomerne jednoducho skladovať. Ak vás táto problematika zaujíma, navštívte stránku https://vykurovanie24.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Vykurujte tým najlepším možným spôsobom aj vy!