Rekonštrukciu elektrickej prípojky nemôžete vykonávať sami, potrebujete odborníka

Rekonštrukcia elektrickej prípojky a zástrčky
Možnosti rekonštrukcie elektrickej prípojky

Elektrická prípojka v rodinnom dome je veľmi dôležité inžinierske pripojenie a ak máte rozostavaný dom, tak mali by ste ju realizovať čo najskôr. Možno si myslíte, že to netreba skoro riešiť, ale viete o tom, že jej postavenie môže trvať aj dva mesiace. Elektrickú prípojku je vedená často vzdušným vedením z elektrického stĺpa až na povalu. Ak vás čaká výmena elektroinštalácie v rodinnom dome alebo výmena strechy, tak váš bude čakať aj rekonštrukcia elektrickej prípojky. Všetky zmeny, ktoré sa chystáte urobiť, prípadne potrebujete pripojiť elektrickú prípojku, tak všetko musí byť schválené dodávateľom, prípadne distribútorom elektrickej energie.

Nezabudnite vypracovať projekt!

Rekonštrukcia elektrickej prípojky v starom dome
Projekt na rekonštrukciu elektrickej prípojky

Ak ste si mysleli, že rekonštrukcia elektrickej prípojky je veľmi jednoduchá záležitosť, mýlite sa a nemôžete ju vykonať samostatne. Rekonštrukcia elektrickej prípojky musí byť vykonaná elektrikárom. Ak vás čaká rekonštrukcia elektrickej prípojky, tak počas práce elektrikári musia dodržať všetky potrebné normy. Normy sú záväzné a rovnaké na celom Slovensku, a preto profesionálni elektrikári ju musia poznať. Ak vás čaká rekonštrukcia elektrickej prípojky, prípadne idete inštalovať novú elektrickú prípojku, musíte vedieť, že je potrebné si pripraviť projekt, v ktorom špecifikujete všetko, čo súvisí s prácou, napríklad aké prvky budú použité, ako sa bude pripájať a podobne. Celý projekt vypracuje projektant elektrických zariadení. Celá projektová dokumentácia bude odovzdaná distribučnej spoločnosti, ktorá následne schváli, respektíve neschváli váš projekt. Až po schválení sa profesionálny elektrikár môže pustiť do práce. Keďže práca musí byť odvedená, je potrebné si vybrať naozaj skúseného elektrikára. Na niektorých veciach nie je dobré šetriť a toto je jedna z nich. Všetko musí byť urobené kvalitne a poctivo, aby ste nemali žiadne problémy v budúcnosti. Od elektrikára si pýtajte recenzie, aby ste si boli naozaj istí, že je to odborník. Najlepšie je, ak má niekoľkoročnú prax. Profesionálneho elektrikára nájdete niekedy veľmi ľahko – stačí sa opýtať známych, priateľov či rodiny. Ak boli s niekým nadmieru spokojní, určite vám dobrého odporučia.  Následne vám bude vykonaná aj odborná prehliadka a skúška, ktorú vykoná revízny technik. Ak máte strach, že nenájdete revízneho technika, nemajte strach, distribučná spoločnosť by vám mohla poskytnúť kontakt. Výsledky revízie následne predložíte distribučnej spoločnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://www.i-elektrikar.sk/.