Daňové poradenstvo pod drobnohľadom

Daňové poradenstvo a výpočet dane
Základy daňového poradenstva

Na úvod je vhodné spomenúť, častokrát sa v praxi možno stretnúť s mylným výkladom profesií, že poskytovanie daňového poradenstva nie to isté ako vedenie účtovníctva. Povolanie účtovníka totižto môže vykonávať ktokoľvek na základe voľnej živnosti orientovanej na vedenie účtovníctva. Daňové poradenstvo je legislatívne regulované a na získanie povolenia na jeho vykonávanie je potrebná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie a odborná skúška.

Daňové poradenstvo a čo je jeho podstata

Daňové poradenstvo je dôležité
Podstata daňového poradenstva

Legislatíva definuje daňové poradenstvo v dvoch rovinách. Prvou je poskytovanie poradenstva pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní. Tou druhou je následne poskytovanie rôznych stanovísk a vysvetlení pre klientov. Táto spolupráca s daňovým poradcom sa týka aplikácie právnych predpisov v daňovej oblasti. Ak aspoň jednu z týchto činností vykonáva subjekt bez licencie, pohybuje sa na tenkom ľade a dostáva do rizika seba i svojho klienta. Legislatíva totiž hovorí aj o prevzatí zodpovednosti pri poskytovaní poradenstva. Inými slovami, poradca zodpovedá za škody spôsobené klientovi pri poskytovaní daňového poradenstva. Služby daňového poradenstva zvyknú najčastejšie využívať právnické osoby v situáciách, keď plánujú neštandardnú transakciu či operáciu. Druhou významnou situáciou, kedy rastie význam daňového poradcu, je kalkulácia dane z príjmov na konci kalendárneho roka. Najmä stredne veľké a veľké firmy majú účtovníctvo riešené interne, a teda vlastnými zamestnancami. V takýchto situáciách môže byť konzultácia s nezávislým subjektom veľmi užitočná. Daňový poradca je kompetentný vypracovať všetky kalkulácie dane z príjmov podľa príslušných podkladov z účtovníctva a v súlade s informáciami získanými od klienta. Vďaka dokonalým znalostiam problematiky vie poradca včas identifikovať všetky možné riziká a svojho klienta na ne včas upozorniť. Investícia do týchto služieb vie byť následne neoceniteľná a príslušnému subjektu sa vie niekoľkonásobne vrátiť. Služby daňového poradenstva je možné poskytovať len po absolvovaní niekoľko ročnej prípravy. Cena za takéto služby býva zväčša odvodená od počtu hodín alebo je vopred dojednaná. Pri vypracovaní stanovísk alebo kalkuláciách dane z príjmov je pravidlom dojednanie vopred konkrétnej sumy. Daňové poradenstvo a jeho služby zvyknú využívať podnikateľského subjekty naprieč celým spektrom odvetví. Tieto služby taktiež využívajú subjekty nezávisle od ich veľkosti a môžu byť užitočné tak pre malé firmy ako i veľké nadnárodné korporácie.

Kvalitné daňové poradenstvo, ale aj účtovné a právne služby nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.