Pripravte na GDPR eshop

GDPR eshop a jeho zmeny
Zmysel GDPR na eshope

Podnikanie prostredníctvom eshopov je v súčasnosti veľmi populárne. Jeho vybudovanie je celkom ľahké a výhodou je, že môžete predávať tovar alebo služby nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej EU alebo dokonca po celom svete. Pokiaľ sa ešte len chystáte založiť nový určite si naštudujte Európske nariadenie č. 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), pretože  na GDPR eshop musí byť pripravený inak vám hrozia vysoké pokuty. Toto nariadenie prinieslo množstvo pravidiel a povinností v ochrane osobných údajov. Niektorý o tom, že sa GDPR eshop musí riadiť možno počujú prvý krát, preto sa v tomto článku bližšie pozrieme na toto nariadenie. 

Nariadenie GDPR pre eshopy 

Vymakaný GDPR eshop
GDPR v súčasnosti

GDPR je nový štandard, ktorý platí pre celú Európsku úniu a týka sa všetkých firiem, ktoré spracúvajú osobné údaje o zákazníkoch alebo zamestnancoch. Z tohto vyplýva, že sa GDPR eshop musí riadiť.  V prvom rade je dôležité si definovať pojem osobný údaj. Osobným údajom sú všetky údaje o fyzickej osobe, podľa ktorých túto osobu vieme priamo alebo nepriamo identifikovať. Okrem základných údajov o mene, adrese, dátumu narodenia tam patria aj údaje ako napríklad odtlačok prsta, emailová adresa, IP adresa alebo údaje o zdravotnom stave. Toto nové nariadenie v jednoduchosti povedané dáva právo zákazníkom, aby mohli pristupovať alebo vymazať, či obmedziť váš prístup k ich osobným údajom. Ale taktiež GDPR eshopom a iným spoločnostiam určuje ako môže tieto údaje spracovať a použiť. Podľa GDPR eshopom už nestačí získať súhlas so spracovaním osobných údajov, tak že na závej objednávky zákazník zaškrtne políčko “súhlasím so spracovaním osobných údajov” Tento postup sa už nepovažuje za udelenie súhlasu. Súhlas musí byť udelený slobodne a na vopred vymedzený účel. V prípade kontroly GDPR eshopy musia byť schopné preukázať, že osobné údaje o zákazníkoch získali a následne spracúvajú na základe súhlasu, ktoré majú v súlade s nariadením. Osobné údaje sa môžu uchovávať len nevyhnutnú dobu, preto si musí každý eshop stanoviť lehoty, po ktorých uplynutí budú vymazané. Dôležité taktiež je zabezpečiť ochranu týchto údajov a zamedziť neoprávnenému prístupu k nim. 

Ak zriaďujete nový eshop a potrebujete sa poradiť ohľadne nariadenia GDPR kliknite na internetovú stránku https://gdpr-data.sk/ a kontaktujte nás.