Komplexné finančné služby od Winners Group

To, čo ponúka finančný trh, je každému z nás viac menej známe. Bežnému človeku je jasné, že sa na finančnom trhu stretáva ponuka a dopyt po finančných službách. Na strane dopytu stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitý finančný produkt, aby uspokojili svoje potreby. Ako produkt vystupujú rozličné hypotéky, poistenie, leasing a podobne. Na strane ponuky zase stoja finančné inštitúcie, ktoré sa snažia navrhovať a ponúkať finančné služby svojim klientom. Niektorí z nás sa však ešte stále nestretli s činnosťou finančných sprostredkovateľov a poradcov. Tieto špecializované subjekty plnia na finančnom trhu významnú úlohu – vystupujú ako určitý medzičlánok medzi klientom a poskytovateľom finančnej služby. Spoločnosť, ktorú na finančnom trhu možno označiť za finančného sprostredkovateľa je aj spoločnosť Winners Group. Finančné sprostredkovanie však nie je jediné, čo Winners Group ponúka. Na základe určitej špecializácie svojich zamestnancov, ktorí majú na finančnom trhu už dlhoročnú prax, ponúka aj finančné poradenstvo. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt finance pngČinnosť spoločnosti winners group je rozdelená do štyroch základných oblastí – hypotekárna, poisťovacia a leasingová činnosť. Ak si klient zabezpečí služby finančného sprostredkovateľa, ten zaňho vykoná všetky činnosti spojené so získaním určitého finančného produktu. Činnosť finančného sprostredkovateľa spočíva v tom, že pre svojho klienta zabezpečuje zmluvy a navrhuje také riešenia, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančného produktu. Zhromažďuje potrebnú dokumentáciu a vystupuje vo forme vyjednávača, ktorý sa snaží pre svojho klienti dohodnúť čo najlepšie podmienky uzatvorenia zmluvy. Už pred samotným sprostredkovaním je dohodnuté, aká odmena bude finančnému sprostredkovateľovi priznaná. Preto sa klient nemusí obávať, že mu bude sprostredkovaný produkt, ktorý bude výhodný len pre poskytujúcu stranu a finančný sprostredkovateľ na ňom zarobí čo najviac. Hlavným cieľom finančného sprostredkovateľa je teda aj to, aby boli spokojné všetky tri strany – finančná inštitúcia (ktorá poskytne taký produkt, z ktorého bude mať prospech), klient (ktorý získa finančný produkt za čo najvýhodnejších podmienok) a samotný finančný sprostredkovateľ (ktorý získa finančnú odmenu za sprostredkovanie).

Finanční poradcovia sa na finančnom trhu začali objavovať z jednoduchého dôvodu – na finančnom trhu existuje už toľko finančných produktov a riešení, že je takmer nemožné, aby sa v nich klienti dokázali zorientovať aj samostatne. Finanční poradcovia teda poskytujú rady a usmernenia o tom, čo je pre klienta výhodné bez toho, aby zbytočne došlo k strate finančných prostriedkov. Na finančnom trhu však dochádza k neustálym inováciám, nové finančné produkty sa zjavujú často krát aj každý deň. AK chce teda finančný poradca poskytovať kvalitné služby, musí vykonávať každodenný monitoring toho, čo sa práve na finančnom trhu deje.