Pečiatky všetkých druhov

Hlavne tí, ktorých práca je spojená s papierovačkami, nedajú dopustiť na rôzne pomôcky, ktoré im prácu značne uľahčujú. Medzi základné vybavenie každej firmy patria pečiatky. Myslím si, že naozaj oprávnene. Zamyslite sa napríklad nad tým, aké by to bolo, keby pečiatky neexistovali. Dokážete si predstaviť, že by ste mali napríklad 100 rôznych papierov, na ktoré by ste museli nejakým spôsobom umiestniť základné informácie o vašej firme? Ak by ste však tieto informácie nemali vopred vytlačené a namnožené, museli by ste túto činnosť vykonávať ručne. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí písanie skutočne neznášajú. V opačnom prípade, tí ktorí píšu radi si asi tiež nedokážu predstaviť, že by museli stráviť hodiny nad ručným vpisovaním tých istých informácii dokola. Pečiatky nám skutočne uľahčujú život. Ich výhodou je, že sú pomerne lacné a ľahko zhotoviteľné. Súčasné výrobné postupy umožňujú pečiatky zhotoviť i na počkanie. Existuje viacero druhov pečiatok. Možno ich rozdeliť do troch základných skupín, ktoré predstavujú:

  • úradné pečiatky: používajú ich orgány štátnej správy pri kontakte s verejnosťou. Zaraďujeme sem napríklad pečiatky jednotlivých samosprávnych celkov. Základnou pečiatkou z tejto kategórie je štátna pečiatka, na ktorej je zobrazený štátny symbol v menšej veľkosti. Je charakteristická tým, že je guľatá. Používa sa napríklad pri rozhodnutiach alebo iných úradných aktoch, prípadne v listinách, ktoré osvedčujú správnosť dokumentov.
  • pečiatky fyzických a právnických osôb: do tejto kategórie sa zaraďujú pečiatky živnostníkov a obchodných spoločností. Používajú sa najmä pri zobrazovaní základných informácii o subjekte.
  • ostatné pečiatky: do tejto kategórie patria všetky ostatné pečiatky. Jedná sa napríklad o dátumovky, pri ktorých je možné nastaviť dátum podľa aktuálnych požiadaviek. Patria sem pečiatky, ktoré majú určitú časť premennú, ďalšiu zase statickú.

Existuje teda viacero druhov pečiatok. Súčasný trh ponúka rôzne riešenia, ktoré nám skutočne prácu uľahčia. Pečiatky šetria nielen naše ruky, ale aj čas. Pre mnohých z nás sú pečiatky príjemným spestrením pracovnej doby a aj jedno rýchle orazenie nám dokáže vyčariť úsmev na tvári. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peciatkyManipulácia s pečiatkami je skutočne rýchla a jednoduchá, zvládne ju skutočne každý.  V mnohých prípadoch pečiatky slúžia aj ako vizitky. Ak nemá podnikateľský subjekt zhotovené svoje vlastné vizitky, ktoré môže používať pri kontakte s externými článkami, jedno rýchle orazenie, ktoré obsahuje základné informácie o tomto subjekte dokáže nadviazať nové obchodné kontakty. Pečiatky by teda mali byť povinnou súčasťou každého podnikateľského subjektu. Dokážu šetriť čas, náklady a hlavne vyhnúť sa dlhým a zbytočným vypisovaniam základných údajov ručne.