Výroba kryštálového cukru

V minulosti prevládal najmä bartrový obchod, pri ktorom dochádzalo k výmene tovaru za tovar bez peňažného plnenia. Cukor sa považuje za komoditu, ktorá v minulosti predstavovala luxusný tovar a patrila medzi tie, s ktorými sa obchodovalo veľmi často. Aj v súčasnosti cukor predstavuje zložku, ktorú nájdeme takmer v každej domácnosti. Dokážeme vďaka nemu prežiť, ale rovnako predstavuje v našej domácnosti aj pomocníka. Výroba cukru má bohatú históriu a prešla si viacerými vývojovými etapami. Kryštálový cukor sa vo všeobecnosti vyrába z dvoch základných surovín, ktorými sú cukrová repa a cukrová trstina. Obe spomenuté plodiny v sebe skrývajú vysoké množstvo sacharózy, vďaka čomu predstavujú ideálny zdroj na výrobu tejto komodity. Aj keď je výroba cukru v oboch prípadoch podobná, niektoré postupy sa líšia.

  1. Výroba cukru z cukrovej repy – cukrová repa predstavuje dvojročnú rastlinu, ktorú pozná každý z nás. Jej výsadba sa strieda v trojročných intervaloch s pšenicou, prípadne s jačmeňom. Tu je však nutné povedať, že kryštálový cukor sa však z nej vyrába len prvý rok, kedy obsahuje najvyšší podiel sacharózy. Cukrová repa sa zbiera pomocou strojov, jej následné spracovanie sa realizuje v cukrovaroch. Koreň cukrovej repy sa umyje, následne rozreže a ponára sa do horúcej vody, kde sa šťava z repy s touto tekutinou zmieša a vznikne sladká šťava, ktorá je následne filtrovaná. Ďalším krokom je kryštalizácia a sušenie. Kryštálový cukor sa získava tak, že sa šťava zahusťuje v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch – v prvom kroku sa zahusťuje ľahká šťava v odparke, kde sa premení na šťavu ťažkú, v druhom kroku sa v zrničoch varí šťava ťažká, pričom výsledkom je cukrovina. Surový cukor sa následne premieňa pomocou kryštalizácie.Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt krystalovy cukor
  2. Výroba cukru z cukrovej trstiny – cukrová trstina je rastlina, ktorá sa vysádza v pravidelných intervaloch (5 až 7 rokov). Každý rok z rastliny vyrastajú nové výhonky. Čo je však zaujímavé, obsah cukru v týchto výhonkoch každý rok klesá. Aj keď je proces spracovania zčasti mechanizovaný, vysekávanie trstiny sa často vykonáva ručne. Cukrová trstina však po zrezaní stráca obsah cukru. Čím skôr je teda spracovaná, tým lepšie. Šťava z cukrovej trstiny sa získava v porovnaní so šťavou z cukrovej repy oveľa jednoduchšie. Cukrová trstina sa rozomelie a vďaka lisovaniu sa získava sladká šťava, ktorá je následne varená až do takého bodu, v ktorom sa žačne kryštalizovať.