Kto má nárok na vratenie dane?

Ako prebieha vratenie dane?
S vrátením dane súvisia istá dokumentácia

Každá fyzická osoba, ktorá za rok zarobila viac ako 1 900 eur je povinná podať si daňové priznanie. Avšak v niektorých prípadoch je možné vratenie dane. Napríklad, ak ste študent, ktorý si privyrába formou počas roka. Pokiaľ chcete aby vám boli vrátené dane, musíte si predovšetkým podať daňové priznanie typu A, pokiaľ ste zarobili preddavky, máte nárok na ich vrátenie. Spomínaný preplatok sa vám vráti do tridsiatich dní od podania žiadosti.

Podmienky na vrátenie dane

Vratenie dane v kalendárnom roku
Náležitosti, ktoré súvisia s vrátením dane

Pokiaľ ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke a napríklad ste určitú časť v roku pracovali a následne ste išli na materskú dovolenku, priznanie sa vám určite vyplatí, pretože sa vám tento preddavok vráti. Môžete to využiť napríklad aj tak, že vaša žena je na materskej a vy máte nárok na nezdaniteľnú časť na manželku a nemala žiadny vlastný príjem. V tomto prípade si sami podáte daňové priznanie, kde sa vám tento bonus uplatní. Podať si daňové priznanie by nemali zabúdať ani dôchodcovia, ktorí poberajú starobného alebo výsluhového dôchodku. Pokiaľ máte vy alebo váš príbuzný či známy dôchodok vyšší ako suma nezdaniteľnej časti a to 316,94 eur mesačne, v tomto prípade sa zráža daň z celého zdaniteľného príjmu. Pokiaľ však suma neprevyšuje nezdaniteľnú časť, poberateľom sa základ z dane znižuje len vo výške rozdielu. Daňový preplatok nastane vtedy, keď ste si napríklad daňový bonus uplatnili až v daňovom priznaní alebo ak ste v priebehu roku zaplatili vyššiu daň. Súčasťou daňového formulára je aj žiadosť o vrátenie daňového preplatku. Suma musí byť vyššia ako 5 eur nato aby vám bol daňový preplatok vrátený. Sami si môžete zvoliť akým spôsobom vám vrátia preplatok. Pokiaľ ste nezarobili viac ako je nezdaniteľná časť, tak má každý nárok nato aby sa vrátila daň v plnej výške. Každý má nárok na nezdaniteľnú čiastku z príjmu. Pokiaľ však prekročíte hranicu nezdaniteľného príjmu, v niektorých prípadoch sa môže stať, že vás váš zamestnávateľ môže zaradiť do nesprávnej daňovej triedy. V tomto prípade môžete platiť vyššiu daň, ako by ste mali. Dá sa zistiť, či máte nárok na vrátenie daní pomocou odborníkov, bezplatne a pomocou kalkulácie, ktorá je sprístupnená v rôznych firmách.

Pre viac dostupných informácii navštívte stránku https://www.tj-legal.com/sk/vratenie-dani/vratenie-dani-zo-slovenska-slovenske-danove-priznanie.